Ekonomi

SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 750 milyon liraya kadar olan tüm halka arzların borsada satılmasına, 750 milyon liranın üzerinde ise defter tutma suretiyle yapılacak halka arzlarda bireysel yatırımcıya eşit dağılım yapılmasına karar verdi. lira.

SPK son dönemde yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak ve yatırımcılar arasında eşit uygulamaları sağlamak amacıyla payların ilk halka arzında oluşan fazla talebi karşılamak amacıyla kararlar almıştır.

Halka açık olmayan bağlı ortaklıkların paylarının ilk halka arzında, ilgili payların yerine yeni bir karar alınana kadar “Hisselerin İlk Halka Arzında Uygulanacak Satış Usulleri ve Dağıtım Esaslarına İlişkin Kurul Politikası Kararı” uygulanacaktır. “Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Tebliğ (Tebliğ) No. II-5.2” kararları.

Buna göre halka arz edilen payların piyasa fiyatı 750 milyon TL ve altında olup, halka arzlarda borsada satış formülünün uygulanması zorunlu olacak. Bir önceki unsur kararında bu miktar 250 milyon lira seviyesindeydi.

Piyasa değeri 750 milyon Türk Lirası’nın üzerinde olan halka arzlarda borsa dışı satış yönteminin kullanılması halinde bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara eşit olarak dağıtılacak ve oransal dağıtım formülü uygulanmayacaktır.

Yatırımcı bazında istenebilecek pay miktarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu kümeye tahsis edilen toplam payın dörtte birini aşamaz.

Yeterli talep olması halinde, yurt içi kurumsal yatırımcı kümesinde yer alan her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay miktarı, halka arz edilen payların toplam bedelinin yüzde 1’ini geçmemek üzere belirlenecek. Portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar için söz konusu sınırlama PYŞ bazında ve yüzde 3 oranında uygulanacaktır.

Karara göre, daha önce kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilen bazı kurum ve kuruluşlar bireysel yatırımcı kapsamına alındı.

Bireysel portföy yönetim sözleşmesi imzaladıkları müşterileri adına PYK’lar, aracı kurumlar ile yatırım ve kalkınma bankaları tarafından yapılan talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, yatırım fonları tarafından bedelsiz ve/veya ibaresi ile iletilen talepler unvanlarında özel, kurumsal yatırımcı kümesi kapsamındadır. değerlendirilmeyecektir. Aynı şekilde SPK, 19 Ocak’ta aldığı kararla, makul düzeyde etkin toplam, yıllık net gelir ve öz sermayeye sahip kuruluşların kurumsal yatırımcılar kapsamına alınmaması uygulamasına devam etti.

İzahnamelerde halka arzda içsel bilgilere ulaşabilecek kişiler listesinde yer alanlar ile bunların eşleri ve birinci derece kan veya sıhrî hısımları, yalnızca yerli bireysel yatırımcı kümesi kapsamında talepte bulunabileceklerdir. Bu kişiler artık çalışanlar için ayrılan tahsis kümeleri gibi diğer kümelerden talepte bulunamayacak.

Talep toplama süresi sonunda, bir yatırımcı kümesine tahsis edilen miktarı karşılayacak fiyatta talep olması halinde, söz konusu kümenin tahsis oranından diğer kümelere geçiş mümkün olmayacaktır.

Bir yatırımcı kümesinin yeterli talep almaması durumunda, varsa karşılanmayan talebin karşılanması amacıyla o kümeye tahsis edilen ödeneğin karşılanmayan kısmı öncelikle yerli bireysel yatırımcı kümesine aktarılır. Bu devirden sonra ya da yerli bireysel yatırımcı kümesine ayrılan talep kadar talep olmazsa kalan kısım diğer kümelere serbestçe aktarılabilir.

Kurumsal yatırımcıların kendi portföyleri için satın aldıkları paylar hiçbir şekilde bireysel yatırımcı hesaplarına aktarılamaz. Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketlerinin müşterilerinin portföyüne ilişkin talepte bulunmaları halinde, müşterinin ilgili olduğu yatırımcı kümesinden talepte bulunulması ve talebe gerekli belgelerin eklenmesi zorunludur. bildirim maddesi 18/3 uyarınca müşterinin ilgili yatırımcı kümesi için gerekli nitelikleri taşıdığını gösteren form.

Halka arz sonrası devir için bazı asıllar belirlendi.

Sermaye piyasasının güvenli, şeffaf, aktif, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini ve gelişimini sağlamak amacıyla halka arzı takip eden dönem için bazı ilkeler belirlenmiştir. Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini müteakip hesaplarına aktarılan payları, payların hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca satamayacak, başka yatırımcı hesaplarına aktaramayacak veya bahis oynayamayacaktır. özel sipariş ile borsada toptan satış işlemi.

Hisseleri halka arz edilen pay sahibinin mevcut ortaklarına ait paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama izahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün süreyle ve bir biçimde uygulanacaktır. Buna borsada yapılan satışlar da dahildir.

Kararda ayrıca, talepleri kabul etmekten ve mevcut mevzuata uygun olarak dağıtımı yapmamaktan ihraççının ve halka arzın, yetkili kuruluşun veya varsa konsorsiyum lideri ve eşbaşkanlarının sorumlu olduğu vurgulandı. Mevcut düzenlemeler ile.

Konuyla ilgili daha önce 2021 yılında ve bu yılın Ocak ayında alınan eleman kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı

Kurul, Koza Polyester Sanayi ve Ticaret’in hisse başına 24,50 TL’den ve CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret’in hisse başına 105 TL’den ilk halka arzını onayladı.

Elit Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret 75 milyon 600 Bin TL, Türkiye Petrol Rafinerileri 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 TL, Kron Teknoloji 28 milyon 537 bin 26 TL, İşletme Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret 345 milyon TL, KOBİ İşletme Sermayesi Yatırım İştiraki 29 1 milyon TL bedelle bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan Kurul, Çağdaş Faktoring 247 milyon 250 bin TL, Vakıf Faktoring 1 milyar TL, MLP Sağlık Hizmetleri 500 milyon TL, Eko Faktoring 120 milyon TL, Inveo Yatırım Holding 200 milyon TL, Kent Finans Faktoring 235 milyon TL. Nurol Yatırım Bankası’nın 1,5 milyar lira, Faal Yatırım Bankası’nın 7,5 milyar lira ve Türkiye Halk Bankası’nın 15 milyar liralık ihraç başvurusunu onayladı.

İdari para cezaları

SPK, Makro Gayrimenkul Değerleme 257 bin 577 lira, Plastikkart Akıllı Kart Bağlantı Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ hisse senedi piyasası, 26 Ağustos 2022 ile 26 Eylül tarihleri ​​arasında yürütülen süreçlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda kişiye 139 bin 566 lira , 2022, Yataş Bed ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticaret AŞ tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde KAP’ta yapılan özel durum açıklaması öncesinde Yataş Bed ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 141 bin TL idari para cezası verilmesine karar verildi. Pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yapılan inceleme sonucunda toplam 410 lira.

“Klas FX” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcısı olan 6 kişi hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar veren Kurul, kaldıraç kullandığı tespit edilen 18 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılmasına karar verdi. Türkiye’de ikamet eden kişiler için yurt dışı işlemleri. .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkiye Geneli Hizmet veren Firmalar Burada ! tuzla evden eve nakliyat
Başa dön tuşu